All posts filed under: Arts

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ในยุคสมัยต่างๆ กับการบ่งบอก “อารยธรรม”

ศิลปะนั้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นมีความคิดที่สามารถสื่อสารออกมาได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์… แต่ยังขาดทักษะในการทำงาน ก็ยังไม่สามารถมีผลงานได้ ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ พร้อมถ่ายทอดด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม ผู้ชมผลงานเกิดความชื่นชอบและความประทับใจ นั่นจึงเรียกว่า “ศิลปะ”อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ สำหรับรูปแบบ ศิลปะของชาวตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 4 สมัย ดังนี้ค่ะ 1.ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปะของชาวตะวันตกนั้น เริ่มแรกจะเป็นการสร้างศิลปะแบบสถาปัตยกรรม มีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนถึงยุคปัจจุบันที่ใครก็ต้องรู้จักค่ะ นั่นก็คือ… การสร้าง “พีรามิด” ของชาวอียิปต์นั่นเอง ซึ่งใช้สำหรับบรรจุพระบรมศพของฟาโรต์ในยุคนั้นค่ะ วัตถุดิบในการสร้างนั้นก็คือ “ก้อนหิน” ค่ะ โดยการเรียงขึ้นไปให้เป็นชั้นสูง ใช้เวลาในการสร้างยาวนานราว ๆ 20 กว่าปีเลยล่ะค่ะ ถือเป็นผลงานศิลปะชิ้นแรกของชาวตะวันตกนั่นเอง 2.ยุคโบราณ สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคโบราณนั้น มีการพัฒนาศิลปะในด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นค่ะ จากในยุคเดิมที่มีการก่อสร้างโดยใช้หิน ในยุคนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก วางซ้อนกันขึ้นไปตามรูปร่างที่ต้องการ ภายหลังก็ได้มีการทำรูปแกะสลักขึ้นมา เมื่อถึงยุคกรีกก็เริ่มสร้างอาคาร และเริ่มมีงานศิลปะในด้านการประติมากรรมมากขึ้นด้วยค่ะ ผู้คนเริ่มสร้างงานศิลปะแบบสมจริง จนกระทั่งยุคไบเซนไทน์ที่ผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ 3.ยุคกลาง ในยุคนี้ ศิลปะตะวันตก นั้นเริ่มมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น มีการสร้างผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นด้วยค่ะ จนกระทั่งในยุคที่มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยา เป็นยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองอย่างมาก นอกจากความสมจริงของผลงานทางศิลปะที่มีอยู่แล้ว ศิลปินจะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น อย่างการสร้างมิติของภาพให้มีแสงและเงา มีความตื้นลึก เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างดีค่ะ 4.ยุคใหม่ สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคนี้ มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1800 จนถึงปัจจุบันเลยค่ะ เรียกได้ว่ายาวนานมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังก่อให้เกิดรูปแบบของศิลปะอีกหลายหลายประเภทด้วยค่ะ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของยุคสมัยเก่า รวมถึงการคิดขึ้นใหม่ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีความหลากหลายค่ะ ยุคนี้ผลงานจะเกี่ยวกับ การแสดงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นเป็นหลักค่ะ เนื้อหาของผลงานจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกต่อไป ถือว่าเป็น “ยุคใหม่” ของศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงเลยค่ะ สนับสนุนโดย ดูหนังออนไลน์

ศิลปะกรีก สะท้อนชีวิตตามแนวปรัชญา “มนุษย์นิยม”

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  เมื่อผู้ที่มีความรู้ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จึงมักเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิธีการอันหลากหลายจนเกิดความสวยงามขึ้น เช่น ภาพวาด รูปปั้น เป็นต้น ทำให้ผู้อื่นเกิดชื่นชอบ ประทับใจ เกิดเป็นต้นแบบของผลงานศิลปะนั่นเองค่ะ สำหรับศิลปะกรีกจะมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ ศิลปะของชาวกรีกนั้นมีลักษณะเด่นอย่างมากในผลงานทุกประเภท เนื่องจากผลงานที่ออกมานั้นมีความสมจริงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ มีความสวยงามและผู้คนทั่วโลกต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะ ชาวกรีกนั้นมีความเชื่อว่า “มนุษย์เป็นมาตรวัดสรรพสิ่ง”  ซึ่งนั่นหมายถึงการที่มนุษย์สามารถกำหนดทุกอย่างได้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของชาวกรีกในยุคสมัยก่อนนั่นเองค่ะ สำหรับผลงานทางศิลปะของชาวกรีกนั้น เราได้แบ่งประเภทของศิลปะไว้ 3 ประเภท ดังนี้ค่ะ ด้านจิตรกรรม สำหรับผลงานด้านจิตรกรรมของชาวกรีกนั้นจะมีเพียงแค่การตกแต่งสิ่งของและมีภาพเขียนตามฝาผนังเท่านั้นค่ะผลงานที่ศิลปินสร้างนั้นมักจะมีรูปแบบเป็นแจกันค่ะ วิธีในการสร้างผลงานก็คือ การวาดรูปลงไปบนผิวของแจกันนั่นเอง มีผลงานที่แตกต่างกันค่ะ เช่น จิตรกรรมแบบรูปตัวดำ ก็คือการวาดรูปโดยใช้สีดำลงบนแจกันสีน้ำตาลอมแดง และจิตรกรรมแบบรูปตัวแดง ก็คือการใช้น้ำตาลสีแดงในการวาดรูปลงบนแจกันสีดำนั่นเอง ด้านสถาปัตยกรรม สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมของชาวกรีกนั้นมีความสวยงามแบบตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ ประเภทของผลงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของชาวกรีกนั้นจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับอาคารค่ะ เช่น วิหาร สถานที่แสดงอุปรากร เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของเสาอีกด้วยค่ะ ซึ่งบริเวณหัวเสานั้นมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ตัวเสามีริ้วเป็นเส้นตรงตลอดทั้งต้นค่ะ ดูสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว ด้านประติมากรรม สำหรับด้านประติมากรรมของกรีกนั้นได้สะท้อนแนวความคิดในด้านมนุษยนิยม และความเชื่อของชาวกรีกได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะ โดยผลงานที่เรามักจะคุ้นเคยก็กันดีก็คือรูปปั้นที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นั่นเองค่ะ ซึ่งศิลปินจะสร้างรูปปั้นมนุษย์โดยที่ร่างกายนั้นเปลือยเปล่าที่สร้างออกมาได้เหมือนจริงทั้งรูปร่าง หน้าตา และกริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพราะในสมัยนี้นิยมสร้างผลงานในรูปแบบเสมือนจริงนั่นเองค่ะ แตกต่างจากประติมากรรมสมัยก่อนที่การทำรูปปั้นอาจยังไม่เหมือนจริงมากนัก ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นสำหรับประติมากรรมเลยก็ได้ค่ะ