Month: March 2020

ที่มาที่ไปและความหมายของ “ศิลปะ”

คำว่า “ศิลป” (Art) มาจากภาษาลาติน Art มีความหมายว่า ความเก่งหรือความถนัดสำหรับเพื่อการทำบางสิ่ง อันเป็นความหมายเดิม ความหมายของคำว่า ศิลปะที่ใช้ในตอนนี้ มาจากคำว่า “arti” และก็ “arte”ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลี คำว่า”arte” หมายคือฝีมือช่างทักษะและก็การประดิษฐ์ทางการช่าง (ระหว่างศตวรรษที่ 14-16 ) แน่นอนว่าศิลปะมีหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะอย่างเช่นศิลปะการว่างเดิมพันกับ สล็อตออนไลน์ ซึ่งหากอยากรู้วิธีการหรืออยากจะลองไปร่วมสนุกกับเว็บ สล็อตออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ สามารถเข้าไปดูและศึกษาได้ที่ : https://slotmania.club/สล็อต-999/ ศิลปะ (Art) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช2525 ได้ชี้แจงไว้ว่า ศิลปะ(สินละปะ) น. ความสามารถ ฝีมือทางการช่างการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยยิ่งไปกว่านั้นเป็นวิจิตรศิลป์ ตรงกับคำว่า สิปปะในภาษาบาลี ศิลปะ (Art) ใน ศิลปสงเคราะห์ ของ เสฐียรโกเศศได้ชี้แจงความหมายไว้ว่า ศิลปะ เป็นงานอันเป็นความมุมานะของคนเรา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยมือและก็ด้วยความนึกคิด อย่างเช่น ตัดเสื้อ สร้างบ้านเรือน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ แบบงี้เป็นศิลปะมีความหมายอย่างกว้าง