Month: January 2020

ศิลปะ

ศิลป์ คือ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์

ศิลป์ ซึ่งก็คือ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกรวมทั้งความสวยสดงดงาม เพราะฉะนั้น ความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น ก็เลยไม่เป็นงานศิลปะ แต่ว่าแม้กระนั้นธรรมชาติกับศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องมาจากธรรมชาติ มีความเชื่อมโยง กับการดำรงชีวิตของผู้คนอย่างแนบแน่นมานานแล้ว ธรรมชาติได้ให้ผลดีต่อมนุษย์เป็นเหตุ 4 ประการ ดังเช่น ของกิน เครื่องแต่งกาย ที่พักอาศัย และก็ยารักษาโรค รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือ ธรรมชาติเป็นอาหารทางจิตใจให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจ ให้ความสวยงาม ความรื่นเริงและก็ความสงบสุขสุขสบาย โดยผ่านประสาทสัมผัสหรือภาวการณ์รับทราบ 3 ด้าน ดังเช่น การมองมองเห็น เป็น การที่ได้ยกย่องในความงดงามของธรรมชาติ เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์ถ่ายทอดความงดงามพวกนี้ เป็นงานศิลปะที่เรียกว่า “ทัศนศิลป์” หรือ “ศิลป์ที่เห็น” มองเห็นการวาดภาพชีวิตสัตว์ ภาพวิว ฯลฯ การได้ยินเสียง เป็น การที่สัมผัสเสียงที่เพราะรวมทั้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติ เป็นแรงดลใจให้มนุษย์ถ่ายทอด ความไพเราะเพราะพริ้งกลุ่มนี้เป็นงานศิลปะที่เรียกว่า “ดนตรี” หรือ “โสตศิลป” เป็นศิลป์ซึ่งสามารถชื่นชอบความไพเราะเสนาะหูด้วยการฟัง อาทิเช่น การแต่งเพลงและก็เล่นเพลงดนตรีไทย เป็นเพลงเขมรไทรโยคที่ชี้แจงความสวยงาม แล้วก็สรรพเสียงอันเพราะของธรรมชาติได้อย่างละเอียดลออลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเพลงในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ฯลฯ การได้สัมผัสลีลาท่าทางการเคลื่อนไหว เป็น การได้สัมผัสความอ่อนช้อยงดงามของธรรมชาติ เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ถ่ายทอดท่าทางการเคลื่อนไหวเอาอย่างธรรมชาติ เป็นงานศิลปะที่เรียกว่า “นาฏกรรม” หรือ “ศิลปะการแสดง” ซึ่งสามารถชื่นชอบความสวยด้วยลีลาท่าทางการเคลื่อนไหว ประกอบเสียงเพลง ก็เลยเป็นศิลป์ที่บูรณาการกับดนตรี เนื่องจากใช้อุปกรณ์สำหรับเล่นดนตรีดูแลจังหวะสำหรับการร่ายรำหรือขยับเขยื้อน และนี่คือ ศิลป์ทางธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ ซึ่งเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราอย่างเว็บ พนันออนไลน์ สนใจเข้าไปดูโปรโมชั่น สามารถเข้าไปได้โดยคลิก hl8m