Month: August 2019

ข้อมูลงานศิลป หุ่นขี้ผึ้ง

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย มีเหตุมาจากแรงจูงใจของผู้สร้างสรรค์ นำโดยคุณครูดวงแก้ว พิทยากรศิลปสำหรับเพื่อการประดิษฐ์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ แต่ว่าเนื่องด้วยการดำเนินการสร้างหุ่นขี้ผึ้งจะต้องประสบพบปัญหาเยอะมาก ตัวอย่างเช่น สภาวะอากาศของเมืองไทยที่มีอุณหภูมิร้อนความชุ่มชื้นสูง แล้วก็มีฝุ่นผงมากมาย ไม่เหมาะสมกับการผลิตหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่คงทนถาวร อ.ดวงแก้วฯ ได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทดสอบเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาสิ่งของอื่นที่จะเอามาแทนขี้ผึ้ง โดยอุปกรณ์ควรจะมีความคงทนแข็งแรงทนทาน และไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป จนกระทั่งสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งสมัยใหม่จาก “ไฟเบอร์กลาส” ที่มีความทนทาน ประณีต สวยงามเหมือนคนจริงที่สุด รวมถึงให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากยิ่งกว่าขี้ผึ้ง รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งด้วยไฟเบอร์กลาส ที่มีลักษณะเสมือนคนจริงเยอะที่สุดรูปแรก เป็น หุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ โดยใช้ช่วงเวลากว่า 3 ปี ภายหลังจากทำการค้นคว้าทดสอบ สนับสนุนการให้ข้อมูลโดย Rb88 แทงบอล