Month: December 2018

ศิลปะสื่อผสม

ศิลปะสื่อผสม ที่สุดของงานประยุกต์ศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ ในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดกว้างอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คือ ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิด ความรู้สึก ของตนเองผ่านผลงานได้อย่างมีอิสระ แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม จึงทำให้ปัจจุบัน ผู้คนมักจะเห็นผลงานศิลปะของคนทั่วไปอยู่มาก ไม่จำเป็นจะต้องใช้ช่างฝีมือดีหรือศิลปินแห่งชาติมาสร้างผลงานอีกต่อไปค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดแนวหรือรูปแบบของศิลปะมากมายนั่นเอง สำหรับบทความนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับ “ศิลปะสื่อผสม” ดังนี้ “ศิลปะสื่อผสม” คืออะไร ศิลปะสื่อผสม เป็นผลงานศิลปะที่ผู้สร้างผลงาน เลือกที่จะนำวิธีการทางศิลปะหลากหลายประเภทนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผลงานของตนเองค่ะ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ… การนำเอาสื่อที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 สื่อขึ้นไปมาผสมผสานหรือประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะนั่นเองค่ะ เช่น การใช้กระดาษสีต่าง ๆ ในการทำให้เกิดเป็นรูปร่างหรือเป็นภาพตามต้องการค่ะ ข้อดีของศิลปะสื่อผสม -ทำให้ผลงานชิ้นนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ผลงานศิลปะสื่อผสมนั้นเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ที่เรียกได้ว่าให้อิสระทางความคิดได้ดีมากทีเดียว เพราะคุณสามารถสร้างผลงานในลักษณะในก็ได้ตามความต้องการ วิธีการทำผลงานศิลปะสื่อผสมในส่วนใหญ่มักจะวาดรูปลงในกระดาษ จากนั้นก็จะนำเอากระดาษหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีสีตามที่ต้องการ มาใส่ลงในผลงาน ทำให้ภาพนั้นดูมีมิติ คมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ -ทำให้ผู้คนสามารถทำความเข้าใจง่ายขึ้น การทำผลงานศิลปะสื่อผสมนั้น เมื่อทำเสร็จแล้วจะทำให้ภาพนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้น หากเลือกแนวศิลปะหรือวัสดุที่สอดคล้องกันกับสีธรรมชาติของภาพก็จะทำให้ผลงานนั้นสมจริงได้ค่ะ อีกทั้งยังดูมีมิติมากกว่าภาพวาดอีกด้วย ซึ่งมิติที่ทำให้ภาพโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ก็สามารถดึงดูดให้ผู้ชมสนใจ อีกทั้งยังสามารถสื่อความได้ง่ายด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากเลยค่ะ – สื่อในการใช้งานหาง่าย ไม่ยุ่งยาก แน่นอนว่าหากคุณต้องการทำผลงานศิลปะสื่อผสม ก็ต้องมีวัสดุที่แตกต่างกัน 2 ชนิดขึ้นไป หรือใช้ศาสตร์ 2 แขนงขึ้นไปในการทำงานนั่นเอง สำหรับการหาสื่อนั้นไม่จำเป็นต้องหาอะไรไกลตัวเลยค่ะ เพราะคุณสามารถใช้สื่อที่หาได้ง่าย ๆ อย่างเช่น กระดาษ พืชต่าง ๆ หรือจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากการสังเคราะห์ เป็นต้นค่ะ เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องลงทุนเยอะในการสร้างผลงาน แต่ก็ยังสามารถสร้างผลงานอันสวยงามออกมาได้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมากเลยล่ะค่ะ

ศิลปะตะวันออก

ศิลปะตะวันออก ประเภทต่างๆ กับงานศิลป์หลากแขนง

“ศิลปะ” นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเองได้ ซึ่งมาจากความคิดและความรู้สึกของคนเรานั่นเองค่ะ ซึ่งผลงานศิลปะ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้ลงมือทำงานให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ศิลปะเป็นอีกวิธีที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างดี ชัดเจน โดยไม่ต้องพูดก็สามารถสื่อความหมายได้ สำหรับศิลปะในประเทศแถบตะวันออกจะมีลักษณะอย่างไร เราจะมานำเสนอรูปแบบและประเภทของศิลปะค่ะ แต่ก่อนอื่น มาทราบที่มาและแนวคิดของศิลปะตะวันออกกันค่ะ ศิลปะของคนชาวตะวันออกนั้น ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ มักจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นค่ะ อาจมีศาสนาอื่นบ้างตามประเทศ เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม เป็นต้นค่ะ แตกต่างจากศิลปะของชาวตะวันตกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เพราะชาวตะวันตกนั้นล้วนนับถือศาสนาเดียวกันก็คือ ศาสนาคริสต์นั่นเอง สำหรับผลงานศิลปะทางด้านต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาจะมีอะไรบ้างนั้น เราขอแบ่งผลงานทาง ศิลปะตะวันออก เป็น 3 ด้านดังนี้ค่ะ ด้านจิตรกรรม สำหรับผลงานในด้านจิตรกรรมนั้น แต่ละชาติล้วนมีผลงานของตนเอง เนื่องจากผู้คนในประเทศแถบตะวันออกนั้น.. จะยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาติไว้เป็นอันดับแรก จึงทำให้ผลงานที่ได้ออกมานั้นแตกต่างกัน ตามสภาพสถานการณ์ของบ้านเมืองและความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนที่ต้องการสื่อผ่านผลงานค่ะ เราขอยกตัวอย่างผลงานของประเทศไทย อย่างการ “วาดภาพบนฝาผนัง” ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ ปรากฏขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง ด้านสถาปัตยกรรม สำหรับในด้านสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกนั้น โดยส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธค่ะ จะเห็นได้จากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น พม่า เขมร เป็นต้น ที่มีการสร้างวัตถุที่อยู่ภายในวัด เช่น เจดีย์ สถูป เป็นต้นค่ะ ยกตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามก็มีให้เห็นหลากหลาย เช่น พระปรางค์สามยอด ที่สร้างบริเวณยอดของพระปรางค์นั้นสูงขึ้นไป และมียอดที่มีลวดลายที่สวยงาม เห็นได้ถึงวิธีการก่อสร้างที่เกิดจากการเรียงอิฐขึ้นไปจนถึงยอดนั่นเองค่ะ ด้านประติมากรรม ผลงานศิลปะในด้านของประติมากรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดสำหรับผลงานของชาวตะวันออกแล้วค่ะ เพราะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั้น ก็จะนำเอาความรู้และความสามารถไปสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่นเองค่ะ โดยเริ่มแรกจะเป็นการสร้างผลงานศิลปะด้วยวิธีการปั้นนั่นเองค่ะ   แต่ในปัจจุบัน ด้วยความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และมีวิธีการใหม่อย่างการหล่อพระพุทธรูป การปั้นก็จะน้อยลงไป ถือว่างานประติมากรรมของชาวตะวันออกนั้นมีอายุยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธของผู้คนชาวตะวันออกนั่นเองค่ะ  

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ในยุคสมัยต่างๆ กับการบ่งบอก “อารยธรรม”

ศิลปะนั้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นมีความคิดที่สามารถสื่อสารออกมาได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์… แต่ยังขาดทักษะในการทำงาน ก็ยังไม่สามารถมีผลงานได้ ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ พร้อมถ่ายทอดด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม ผู้ชมผลงานเกิดความชื่นชอบและความประทับใจ นั่นจึงเรียกว่า “ศิลปะ”อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ สำหรับรูปแบบ ศิลปะของชาวตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 4 สมัย ดังนี้ค่ะ 1.ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปะของชาวตะวันตกนั้น เริ่มแรกจะเป็นการสร้างศิลปะแบบสถาปัตยกรรม มีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนถึงยุคปัจจุบันที่ใครก็ต้องรู้จักค่ะ นั่นก็คือ… การสร้าง “พีรามิด” ของชาวอียิปต์นั่นเอง ซึ่งใช้สำหรับบรรจุพระบรมศพของฟาโรต์ในยุคนั้นค่ะ วัตถุดิบในการสร้างนั้นก็คือ “ก้อนหิน” ค่ะ โดยการเรียงขึ้นไปให้เป็นชั้นสูง ใช้เวลาในการสร้างยาวนานราว ๆ 20 กว่าปีเลยล่ะค่ะ ถือเป็นผลงานศิลปะชิ้นแรกของชาวตะวันตกนั่นเอง 2.ยุคโบราณ สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคโบราณนั้น มีการพัฒนาศิลปะในด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นค่ะ จากในยุคเดิมที่มีการก่อสร้างโดยใช้หิน ในยุคนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก วางซ้อนกันขึ้นไปตามรูปร่างที่ต้องการ ภายหลังก็ได้มีการทำรูปแกะสลักขึ้นมา เมื่อถึงยุคกรีกก็เริ่มสร้างอาคาร และเริ่มมีงานศิลปะในด้านการประติมากรรมมากขึ้นด้วยค่ะ ผู้คนเริ่มสร้างงานศิลปะแบบสมจริง จนกระทั่งยุคไบเซนไทน์ที่ผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ 3.ยุคกลาง ในยุคนี้ ศิลปะตะวันตก นั้นเริ่มมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น มีการสร้างผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นด้วยค่ะ จนกระทั่งในยุคที่มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยา เป็นยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองอย่างมาก นอกจากความสมจริงของผลงานทางศิลปะที่มีอยู่แล้ว ศิลปินจะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น อย่างการสร้างมิติของภาพให้มีแสงและเงา มีความตื้นลึก เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างดีค่ะ 4.ยุคใหม่ สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคนี้ มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1800 จนถึงปัจจุบันเลยค่ะ เรียกได้ว่ายาวนานมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังก่อให้เกิดรูปแบบของศิลปะอีกหลายหลายประเภทด้วยค่ะ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของยุคสมัยเก่า รวมถึงการคิดขึ้นใหม่ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีความหลากหลายค่ะ ยุคนี้ผลงานจะเกี่ยวกับ การแสดงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นเป็นหลักค่ะ เนื้อหาของผลงานจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกต่อไป ถือว่าเป็น “ยุคใหม่” ของศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงเลยค่ะ สนับสนุนโดย ดูหนังออนไลน์