Month: May 2018

ศิลปะกรีก สะท้อนชีวิตตามแนวปรัชญา “มนุษย์นิยม”

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  เมื่อผู้ที่มีความรู้ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จึงมักเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิธีการอันหลากหลายจนเกิดความสวยงามขึ้น เช่น ภาพวาด รูปปั้น เป็นต้น ทำให้ผู้อื่นเกิดชื่นชอบ ประทับใจ เกิดเป็นต้นแบบของผลงานศิลปะนั่นเองค่ะ สำหรับศิลปะกรีกจะมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ ศิลปะของชาวกรีกนั้นมีลักษณะเด่นอย่างมากในผลงานทุกประเภท เนื่องจากผลงานที่ออกมานั้นมีความสมจริงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ มีความสวยงามและผู้คนทั่วโลกต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะ ชาวกรีกนั้นมีความเชื่อว่า “มนุษย์เป็นมาตรวัดสรรพสิ่ง”  ซึ่งนั่นหมายถึงการที่มนุษย์สามารถกำหนดทุกอย่างได้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของชาวกรีกในยุคสมัยก่อนนั่นเองค่ะ สำหรับผลงานทางศิลปะของชาวกรีกนั้น เราได้แบ่งประเภทของศิลปะไว้ 3 ประเภท ดังนี้ค่ะ ด้านจิตรกรรม สำหรับผลงานด้านจิตรกรรมของชาวกรีกนั้นจะมีเพียงแค่การตกแต่งสิ่งของและมีภาพเขียนตามฝาผนังเท่านั้นค่ะผลงานที่ศิลปินสร้างนั้นมักจะมีรูปแบบเป็นแจกันค่ะ วิธีในการสร้างผลงานก็คือ การวาดรูปลงไปบนผิวของแจกันนั่นเอง มีผลงานที่แตกต่างกันค่ะ เช่น จิตรกรรมแบบรูปตัวดำ ก็คือการวาดรูปโดยใช้สีดำลงบนแจกันสีน้ำตาลอมแดง และจิตรกรรมแบบรูปตัวแดง ก็คือการใช้น้ำตาลสีแดงในการวาดรูปลงบนแจกันสีดำนั่นเอง ด้านสถาปัตยกรรม สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมของชาวกรีกนั้นมีความสวยงามแบบตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ ประเภทของผลงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของชาวกรีกนั้นจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับอาคารค่ะ เช่น วิหาร สถานที่แสดงอุปรากร เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของเสาอีกด้วยค่ะ ซึ่งบริเวณหัวเสานั้นมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ตัวเสามีริ้วเป็นเส้นตรงตลอดทั้งต้นค่ะ ดูสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว ด้านประติมากรรม สำหรับด้านประติมากรรมของกรีกนั้นได้สะท้อนแนวความคิดในด้านมนุษยนิยม และความเชื่อของชาวกรีกได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะ โดยผลงานที่เรามักจะคุ้นเคยก็กันดีก็คือรูปปั้นที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นั่นเองค่ะ ซึ่งศิลปินจะสร้างรูปปั้นมนุษย์โดยที่ร่างกายนั้นเปลือยเปล่าที่สร้างออกมาได้เหมือนจริงทั้งรูปร่าง หน้าตา และกริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพราะในสมัยนี้นิยมสร้างผลงานในรูปแบบเสมือนจริงนั่นเองค่ะ แตกต่างจากประติมากรรมสมัยก่อนที่การทำรูปปั้นอาจยังไม่เหมือนจริงมากนัก ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นสำหรับประติมากรรมเลยก็ได้ค่ะ