Arts

ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กับความเป้นงานศิลป์ยุครุ่งเรือง

ศิลปะ เป็นสิ่งที่มีความสวยงาม สร้างความประทับใจและจรรโลงใจแก่ผู้ที่ได้เสพผลงาน ศิลปะนั้นเป็นผลงานของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากความคิดอันโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานั่นเองค่ะ ซึ่งจะผลงานแต่ละชิ้นนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังและได้รับการยกย่องจากผู้ที่ชื่นชอบอีกด้วยค่ะ

แต่ศิลปะนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากว่าไม่ได้มีการ “ลงมือทำ” หรือสร้างผลงานจากสำหรับผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีดังนี้ค่ะ

สำหรับสมัยรัตนโกสินทร์นั้น มีผลงานศิลปะมากมาย และยังคงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเดิม เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้น

ผู้สร้างผลงานทางศิลปะ ก็ย่อมความคิดและวิถีชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเช่นเดียวกันค่ะ

ซึ่งเราจะเห็นได้จากแนวทางของศิลปะในยุคที่ผ่านมานั่นเองค่ะ แต่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นจะมีผลงานเด่น ๆ ในด้านใดบ้าง เราขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ค่ะ

ด้านสถาปัตยกรรม

ในด้านสถาปัตยกรรมนั้น การสร้างผลงานจะยังคงนำเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมในยุคเดิมอยู่ ก็คือ มีการสร้างวัตถุต่าง ๆ ภายในวัด เช่น สถูป เจดีย์ โบสถ์ เป็นต้น ภายหลังก็ได้มีการสร้างพระที่นั่งขึ้น โดยเริ่มประยุกต์รูปแบบของสถาปัตยกรรมมาเป็นของต่างประเทศค่ะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารูปแบบของอาคารพระที่นั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก อาคารที่เห็นได้ชัดที่สุด ก็คือ พระที่นั่งอนันตสมาคม ที่นำรูปแบบสถาปัตยกรรมของตะวันตกมาใช้ในการสร้างนั่นเองค่ะ

ด้านประติมากรรม

ผลงานของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ เพราะในสมัยอื่นจะมีการประยุกต์มาจากสถาปัตยกรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม หรืออาจประยุกต์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว มอญ เป็นต้น แต่ในสมัยนี้จะมีการประยุกต์รูปแบบของสถาปัตยกรรมของตะวันตกด้วยนั่นเองค่ะ ผลงานประติมากรรมที่เห็นได้ชัดในยุคสมัยนี้ ก็คือ พระพุทธรูป ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนลักษณะและอิริยาบถของพระวรกายให้ดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ด้านจิตรกรรม

ในด้านจิตรกรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวค่ะ เพราะเป็น “ภาพวาดฝาผนัง”นั่นเองค่ะ ซึ่งภาพวาดในสมัยนี้จะไม่ได้วาดในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่จะวาดจากเนื้อเรื่องภายในวรรณคดี อย่างวรรณคดีชื่อดังเรื่อง “รามเกียรติ์” ค่ะ โดยหากคุณได้ไปชม คุณจะเห็นว่าลายเส้นมีความคมชัดและวาดได้เหมือนจริงมากอีกทั้งภาพวาดฝาผนังเหล่านี้ยังเป็นผลงานของเหล่าศิลปินแห่งชาติหลายท่านอีกด้วย ถือเป็นภาพวาดฝาผนังที่งดงามและสมจริงอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะ