Arts

ศิลปะตะวันออก ประเภทต่างๆ กับงานศิลป์หลากแขนง

ศิลปะตะวันออก

“ศิลปะ” นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเองได้ ซึ่งมาจากความคิดและความรู้สึกของคนเรานั่นเองค่ะ ซึ่งผลงานศิลปะ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้ลงมือทำงานให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง

ศิลปะเป็นอีกวิธีที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างดี ชัดเจน โดยไม่ต้องพูดก็สามารถสื่อความหมายได้

สำหรับศิลปะในประเทศแถบตะวันออกจะมีลักษณะอย่างไร เราจะมานำเสนอรูปแบบและประเภทของศิลปะค่ะ แต่ก่อนอื่น มาทราบที่มาและแนวคิดของศิลปะตะวันออกกันค่ะ

ศิลปะของคนชาวตะวันออกนั้น ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ มักจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นค่ะ อาจมีศาสนาอื่นบ้างตามประเทศ เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม เป็นต้นค่ะ

แตกต่างจากศิลปะของชาวตะวันตกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เพราะชาวตะวันตกนั้นล้วนนับถือศาสนาเดียวกันก็คือ ศาสนาคริสต์นั่นเอง

สำหรับผลงานศิลปะทางด้านต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาจะมีอะไรบ้างนั้น เราขอแบ่งผลงานทาง ศิลปะตะวันออก เป็น 3 ด้านดังนี้ค่ะ

ด้านจิตรกรรม

จิตรกรรมฝาผนัง

สำหรับผลงานในด้านจิตรกรรมนั้น แต่ละชาติล้วนมีผลงานของตนเอง เนื่องจากผู้คนในประเทศแถบตะวันออกนั้น..

จะยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาติไว้เป็นอันดับแรก

จึงทำให้ผลงานที่ได้ออกมานั้นแตกต่างกัน ตามสภาพสถานการณ์ของบ้านเมืองและความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนที่ต้องการสื่อผ่านผลงานค่ะ

เราขอยกตัวอย่างผลงานของประเทศไทย อย่างการ “วาดภาพบนฝาผนัง” ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ ปรากฏขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง

ด้านสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม พระปรางค์สามยอด

สำหรับในด้านสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกนั้น โดยส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธค่ะ จะเห็นได้จากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น พม่า เขมร เป็นต้น ที่มีการสร้างวัตถุที่อยู่ภายในวัด เช่น เจดีย์ สถูป เป็นต้นค่ะ

ยกตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามก็มีให้เห็นหลากหลาย เช่น พระปรางค์สามยอด ที่สร้างบริเวณยอดของพระปรางค์นั้นสูงขึ้นไป และมียอดที่มีลวดลายที่สวยงาม เห็นได้ถึงวิธีการก่อสร้างที่เกิดจากการเรียงอิฐขึ้นไปจนถึงยอดนั่นเองค่ะ

ด้านประติมากรรม

ประติมากรรม พระพุทธรูป

ผลงานศิลปะในด้านของประติมากรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดสำหรับผลงานของชาวตะวันออกแล้วค่ะ

เพราะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั้น ก็จะนำเอาความรู้และความสามารถไปสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่นเองค่ะ

โดยเริ่มแรกจะเป็นการสร้างผลงานศิลปะด้วยวิธีการปั้นนั่นเองค่ะ

 

แต่ในปัจจุบัน ด้วยความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และมีวิธีการใหม่อย่างการหล่อพระพุทธรูป การปั้นก็จะน้อยลงไป ถือว่างานประติมากรรมของชาวตะวันออกนั้นมีอายุยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธของผู้คนชาวตะวันออกนั่นเองค่ะ