Arts

ศิลปะตะวันตก ในยุคสมัยต่างๆ กับการบ่งบอก “อารยธรรม”

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะนั้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นมีความคิดที่สามารถสื่อสารออกมาได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์…

แต่ยังขาดทักษะในการทำงาน ก็ยังไม่สามารถมีผลงานได้

ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ พร้อมถ่ายทอดด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม ผู้ชมผลงานเกิดความชื่นชอบและความประทับใจ นั่นจึงเรียกว่า “ศิลปะ”อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ

สำหรับรูปแบบ ศิลปะของชาวตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 4 สมัย ดังนี้ค่ะ

1.ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ผลงานศิลปะของชาวตะวันตกนั้น เริ่มแรกจะเป็นการสร้างศิลปะแบบสถาปัตยกรรม มีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนถึงยุคปัจจุบันที่ใครก็ต้องรู้จักค่ะ นั่นก็คือ…

การสร้าง “พีรามิด” ของชาวอียิปต์นั่นเอง

ซึ่งใช้สำหรับบรรจุพระบรมศพของฟาโรต์ในยุคนั้นค่ะ วัตถุดิบในการสร้างนั้นก็คือ “ก้อนหิน” ค่ะ

โดยการเรียงขึ้นไปให้เป็นชั้นสูง ใช้เวลาในการสร้างยาวนานราว ๆ 20 กว่าปีเลยล่ะค่ะ ถือเป็นผลงานศิลปะชิ้นแรกของชาวตะวันตกนั่นเอง

ศิลปะชาวตะวันตก ยุคโบราณ

2.ยุคโบราณ

สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคโบราณนั้น มีการพัฒนาศิลปะในด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นค่ะ จากในยุคเดิมที่มีการก่อสร้างโดยใช้หิน

ในยุคนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก วางซ้อนกันขึ้นไปตามรูปร่างที่ต้องการ

ภายหลังก็ได้มีการทำรูปแกะสลักขึ้นมา เมื่อถึงยุคกรีกก็เริ่มสร้างอาคาร และเริ่มมีงานศิลปะในด้านการประติมากรรมมากขึ้นด้วยค่ะ

ผู้คนเริ่มสร้างงานศิลปะแบบสมจริง จนกระทั่งยุคไบเซนไทน์ที่ผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ

3.ยุคกลาง

ในยุคนี้ ศิลปะตะวันตก นั้นเริ่มมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น มีการสร้างผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้นด้วยค่ะ

จนกระทั่งในยุคที่มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยา เป็นยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองอย่างมาก

นอกจากความสมจริงของผลงานทางศิลปะที่มีอยู่แล้ว ศิลปินจะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น อย่างการสร้างมิติของภาพให้มีแสงและเงา มีความตื้นลึก เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างดีค่ะ

ศิลปะยุคใหม่ ในโลกตะวันตก

4.ยุคใหม่

สำหรับศิลปะของชาวตะวันตกในยุคนี้ มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1800 จนถึงปัจจุบันเลยค่ะ เรียกได้ว่ายาวนานมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังก่อให้เกิดรูปแบบของศิลปะอีกหลายหลายประเภทด้วยค่ะ

ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของยุคสมัยเก่า รวมถึงการคิดขึ้นใหม่ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีความหลากหลายค่ะ

ยุคนี้ผลงานจะเกี่ยวกับ การแสดงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นเป็นหลักค่ะ

เนื้อหาของผลงานจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกต่อไป ถือว่าเป็น “ยุคใหม่” ของศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงเลยค่ะ

สนับสนุนโดย ดูหนังออนไลน์