Month: February 2019

ศิลปะสมัยอยุธยา

ศิลปะสมัยอยุธยา กับความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดซับซ้อนมาก อีกทั้งยังมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบอีกด้วยค่ะ ซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีความคิดเป็นของตนเอง มีสิทธิในการคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ จึงทำให้ผู้คนที่มีความสามารถนั้นถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกออกมานั่นเอง โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่วิจิตรงดงาม เรามักจะเรียกสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดความคิดได้สร้างเอาไว้ว่า “ศิลปะ” นั่นเองค่ะ เราขอนำเสนอเรื่องราวของศิลปะในสมัยอยุธยา ดังนี้ ศิลปะในสมัยอยุธยา มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะ อีกทั้งช่างฝีมือก็มีมากมาย ทำให้มีผลงานศิลปะออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งในแบบที่สามารถเห็นได้และจับต้องได้ กับสิ่งที่เห็นและจับต้องไม่ได้ค่ะ สมัยอยุธยานั้นสามารถที่จะแบ่งผลงานออกไปอีกตามยุคสมัย ทั้งหมด 3 ยุค ได้แก่ สมัยอยุธยาตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย แต่เราจะขอสรุปมาเพียงจุดเด่นของ ศิลปะสมัยอยุธยา ดังนี้ค่ะ สถาปัตยกรรม ในด้านสถาปัตยกรรมของไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก โดยได้รับอิทธิพลมากศาสนาพุทธ รวมทั้งอาจได้มีการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเรา อย่างเช่น พม่า เขมร มอญ เป็นต้น มาใช้ในการประยุกต์และเป็นแนวทางในการสร้างผลงานค่ะ ซึ่งผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของไทยที่ถือว่าโดดเด่นก็คือ สิ่งที่ก่อสร้างภายในวัดนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถูปเจดีย์ หรือพระปราง นั้นล้วนเกิดในยุคสมัยอยุธยาค่ะ เมื่อได้ไปวัดที่เกิดในสมัยอยุธยาเราก็จะสามารถเห็นได้ถึงศิลปะที่งดงาม น่าประทับใจค่ะ ประติมากรรม อีกเรื่องหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึงฝีมือในด้านศิลปะของคนไทยก็คือ ประติมากรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ แน่นอนว่า รูปปั้นที่คนไทยนั้นสร้างขึ้นภายในวัด ที่เราเคารพนับถืออย่าง “พระพุทธรูป” นั้น เป็นผลงานที่ดีมาก ด้วยความประณีตในการปั้นและเลียนแบบสรีระของพระพุทธเจ้า การทำให้เห็นถึงอิริยาบถของพระองค์ในปรางค์ต่าง ๆ เป็นประติมากรรมที่ล้ำค่าและสมบูรณ์แบบของชาวไทยอย่างยิ่งเลยค่ะ ศิลปะด้านความบันเทิง ศิลปะอีกหนึ่งประเภทที่เริ่มมีขึ้นในยุคสมัยอยุธยานั้น ก็คือ ศิลปะด้านความบันเทิงนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีรูปทรง แต่ก็สามารถทำให้ผู้ชมงานศิลปะเกิดความบันเทิง รื่นเริงใจได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับศิลปะด้านความบันเทิงในสมัยอยุธยาที่มีชื่อเสียงนั้นมีหลากหลายประเภทไม่ว่าเป็น ละครนอก ละครใน นาฏศิลป์ เช่น การรำ โขน การเชิดหุ่น เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเริ่มประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขึ้นอีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีศิลปะหลากหลายด้านเลยทีเดียวค่ะ